සැන්දෑ අහස – 1

1 Comment

සංචරකයා මේ ඡායරූපය ගත්තේ දඹුල්ලේ කණ්ඩලම වැව ගාවදි. වෙලාව හය හමාරට විතර ඇති.

සැන්දෑ අහස සංචරකයාගේ ප්‍රියතම ඡායරූපයම වස්තු විෂයයක්. හවසට ඉර එළියෙ තියෙන වර්ණ වෙනස් වීම් කොච්චර හරිම විවිධාකරයි. ඉතාම කෙටි කාලෙකදි අහසේ පාට වෙනස් වෙන හැටි බලන් ඉන්න ලස්සනයි.

වැව් බැඳි දනව්ව

Leave a comment

සංචාරකයා මේ ඡායාරූපය ගත්තේ දිඹුලාගල ගිය ගමනකදි.  කිසිම හැල් හොල්මනක් නැති ජල තලය, නිල් අහස සහ සුදු වළාකුළු අපූරු දර්ශනයක් මවා පෑවා.රජරට වැව් ආශ්‍රිතව තියෙනෙ භූ දර්ශන අපි ගොඩක් දෙනා අතින් මඟ හැරෙනවා.

ලංකාවේ මහා පරිමාණ කෘෂි කර්මාන්තය සංචාරකයා ඇත්තටම දැක්කේ මේ ගමනෙදි. ඉතා දුරට විහිදුණු කුඹුරු යායවල් ගොයම් කපන කාලෙට හරිම සුන්දරයි.සංචාරකයාගේ ගමන් මාර්ගය උනේ වැටිලා තිබුනේ මනම්පිටියේ සිට ගිරාඳුරුකෝට්ටෙට.