මේ ඡායාරූපය නම් ලංකාවෙදි ගත්ත ඒකක් නෙවේ.මේ දකුණු දිග සියමේ බෝට්ටු තොටුපොලකදි ගත්ත එකක්. වෙලාව උදේ 6:30ට විතර ඇති. සංචරකයා මොන ගමන ගියත් උදෑසන හිරු එළිය නම් ඡායාරූපයට ගන්නේ හරිම අඩුවෙන්. මොකද කවදාවත් උදෙන් නැගිටලා පුරුද්දක් නැති නිසා.මේක ගන්න පුළුවන් වුනේ මෙතනදි බස් එකෙන් බැහැලා බෝට්ටුවකට මාරු වෙන්න තිබ්බ නිසා.

ඡායාරූපයත් එක්ක වික්ටර් රත්නායකයන් ගයන මෙ පද පෙළ සිහියට නැඟෙන එක නම් නවත්වන්න බෑ.

අඳුර බිඳින්නට රැයක් දවාලූ
ලන්තෑරුම් නිවලා
තිමිරයෙ තිරකඩ අරුණෙහි බිඳ හැර
හිරු තව දවසක් ගෙනැවිල්ලා…

ප.ලි: මේ පොස්ට් එක උදා හිරු එළිය – 1 කියලා නම් කලාට දෙවෙනි එකක් නම් තාම  සංචරකයාගේ එකතුවේ නෑ.

Advertisements