සංචාරකයා මේ ඡායාරූපය ගත්තේ දිඹුලාගල ගිය ගමනකදි.  කිසිම හැල් හොල්මනක් නැති ජල තලය, නිල් අහස සහ සුදු වළාකුළු අපූරු දර්ශනයක් මවා පෑවා.රජරට වැව් ආශ්‍රිතව තියෙනෙ භූ දර්ශන අපි ගොඩක් දෙනා අතින් මඟ හැරෙනවා.

ලංකාවේ මහා පරිමාණ කෘෂි කර්මාන්තය සංචාරකයා ඇත්තටම දැක්කේ මේ ගමනෙදි. ඉතා දුරට විහිදුණු කුඹුරු යායවල් ගොයම් කපන කාලෙට හරිම සුන්දරයි.සංචාරකයාගේ ගමන් මාර්ගය උනේ වැටිලා තිබුනේ මනම්පිටියේ සිට ගිරාඳුරුකෝට්ටෙට.